Tilskudd til bustad etablering

by | jun 12, 2019 | Bustad

 

Senterpartiet ynskjer ikkje lengre å subsidiere kommunale tomter, men heller innføre byggetilskudd. Dette fører til at ein får tilført eigenkapital som er viktig for unge nyetablerarar og ein gjer det enklare å bygge spredt. Kommunen vil fortsatt tilby tomter, men då til marknadspris.  

#SenterpartietVIL i staden for å subsidiere kommunale tomter, løyve eit byggetilskudd for å forsterke eigenkapitalen for nyetablerarar.

Kviteseid Senterparti

Blog