Politisk kalender 

Vår Blogg

Reallokering av midlar tiltenkt Husstøyl

Senterpartiet har blitt kjent med at Vest-Telemark Næringspark AS ikkje lengre har fleire ledige kontorplassar. Dette er sjølvsagt svært positivt og viktig for den vidare utviklinga av Kviteseid. Det er også bedrifter i bygget som har store vekst ambisjonar og ein ser...

read more

Utvidelse av Vest-Telemark Næringspark

 «Dykk er så heldige å ha ein Næringspark, der det nå veks fram ei hjørnesteinsbedrift» Seier Tor Peder Lohne, ordførar i Drangedal Tor Peder har heilt rett! Dessverre er det ikkje like lett for alle å sjå kva for noko fantastisk som er i ferd med å skje innanfor...

read more
Blog