Insentivere til sentrumsnær utleige.

by | jun 12, 2019 | Bustad | 0 comments

Senterpartiet ser behovet for sentrumsnære utleige bustadar i Vrådal og Kviteseid. Difor ynskjer Senterpartiet å insentivere privat marknaden ved å løyve tilskot til etablering av nye uteige bustadar. Dette vil kunne fungere som eigenkapital og gjere det enklare for unge nyetablerarar å få lån

 #SenterpartietVIL bruke delar av midlane tiltenkt Husstøyl for å insentivere til bygging av private utleige bustadar.

Kviteseid Senterparti

Blog