BLOMSTRANDE NÆRMILJØ

Gode lokalsamfunn skal gje folk tryggleik, identitet og opplevinga av å «høyre til». Senterpartiet vil:

Halde fram den gode eldrepolitikken og oppretthalde dagens gode tilbod.

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Støtte opp om arbeidet som vert gjennomført av frivillige lag og foreiningar.

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Ha årlege møte med frivillige organisasjonar og grendene

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Følge opp integreringsarbeidet og ivareta flyktningane me har tatt i mot.

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Styrke frivilligkoordinatoren og jobbe for å etablere ein frivilligsentral

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Sikre gode helsetenester uavhengig av bustad

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Oppretthalde eit aktivt kulturliv i heile kommunen

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Liv i kvart eit hus

Kviteseid er ein flott kommune, som rommar det meste; ein har fjord, fjell og skjergard. Her bur bønder, handverkarar og akademikarar. Ein har små grender, tettstadar og litt større stadar. Fellesnemnaren er at alle har ein stad å bu, eit hus, ein leilegheit eller eit småbruk.

read more

«Det er ikkje mange nok, det er viktig for»

  I VTB, tysdag 25 juni, stilte Vrådal Vel tre spørsmål; Kor viktig er trafikktryggleik for politikarane? Er dykk verkelig nøgd med berre gateljos mellom Kviteseid - Kvitsund, utan ein gang og sykkelveg? Er dykk verkelig nøgde med berre vegutviding mellom Straand...

read more
Blog