BARN OG OPPVEKST
– DET SOM SKAPER FRAMTIDA

For å sikre levande bygder også om 20-30 år må ein prioritere barn og unge, det er dei som skaper framtida. Ein trygg oppvekst, med godt
læringsmiljø, tilpassa eit moderne samfunn er det me skal jobbe for.

Utvide kapasiteten ved Kviteseid Barnehage

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Jobbe for at det blir tilsett ein barne- ogungdomsarbeidar i Kviteseid kommune

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Syte for at elevar og lærarar har dei ressursane som trengst i eit digitalisert samfunn

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Sikre eit godt psykososialt team ved skulen og auke fokus på bruk av pedagogisk psykologisk teneste (PPT).

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Jobbe for å sikre at Kvitsund kan halde frammed same eller auka aktivitetsnivå, dessutan at den eksisterande VGS-strukturen i Vest-Telemark held fram.

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Sikre at SFO fortsatt har sommarope i juni og august

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Styrke arbeidet med å skape ein trygg og god skulekvardag for alle.

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Legge til rette for nye fritidstilbod i samarbeid med ungdommen og «det frivillige».

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Arbeide for eit godt skule- og oppvekstmiljø.

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Liv i kvart eit hus

Kviteseid er ein flott kommune, som rommar det meste; ein har fjord, fjell og skjergard. Her bur bønder, handverkarar og akademikarar. Ein har små grender, tettstadar og litt større stadar. Fellesnemnaren er at alle har ein stad å bu, eit hus, ein leilegheit eller eit småbruk.

read more

«Det er ikkje mange nok, det er viktig for»

  I VTB, tysdag 25 juni, stilte Vrådal Vel tre spørsmål; Kor viktig er trafikktryggleik for politikarane? Er dykk verkelig nøgd med berre gateljos mellom Kviteseid - Kvitsund, utan ein gang og sykkelveg? Er dykk verkelig nøgde med berre vegutviding mellom Straand...

read more
Blog