Arbeiderpartiet, kraft – og Senterpartiet!

Arbeiderpartiet (og LO) har så langt brukt mye av valgkampen til å kritisere Senterpartiet. Det siste utspillet handler om kraft, er helt meningsløst og kan leses i Varden 9. august. Senterpartiet har vært Fylkestingets sterkeste forsvarer for at gjeldene avtale om...
Blog