Politisk kalender 

Vår Blogg

Bygdevekstavtale

Senterpartiet vil innføre bygdevekstavtaler - og omgjøre byvekstavtalene til bymiljøavtaler Senterpartiet mener det er behov for en forpliktende statlig satsing i norske distriktskommuner. Samtidig må omfanget på byvekstavtaler reduseres og de må innrettes mot et...

read more

Arbeiderpartiet, kraft – og Senterpartiet!

Arbeiderpartiet (og LO) har så langt brukt mye av valgkampen til å kritisere Senterpartiet. Det siste utspillet handler om kraft, er helt meningsløst og kan leses i Varden 9. august. Senterpartiet har vært Fylkestingets sterkeste forsvarer for at gjeldene avtale om...

read more

Liv i kvart eit hus

Kviteseid er ein flott kommune, som rommar det meste; ein har fjord, fjell og skjergard. Her bur bønder, handverkarar og akademikarar. Ein har små grender, tettstadar og litt større stadar. Fellesnemnaren er at alle har ein stad å bu, eit hus, ein leilegheit eller eit småbruk.

read more

Insentivere til sentrumsnær utleige.

Senterpartiet ser behovet for sentrumsnære utleige bustadar i Vrådal og Kviteseid. Difor ynskjer Senterpartiet å insentivere privat marknaden ved å løyve tilskot til etablering av nye uteige bustadar. Dette vil kunne fungere som eigenkapital og gjere det enklare for...

read more

Tilskudd til bustad etablering

  Senterpartiet ynskjer ikkje lengre å subsidiere kommunale tomter, men heller innføre byggetilskudd. Dette fører til at ein får tilført eigenkapital som er viktig for unge nyetablerarar og ein gjer det enklare å bygge spredt. Kommunen vil fortsatt tilby tomter, men...

read more

«Det er ikkje mange nok, det er viktig for»

  I VTB, tysdag 25 juni, stilte Vrådal Vel tre spørsmål; Kor viktig er trafikktryggleik for politikarane? Er dykk verkelig nøgd med berre gateljos mellom Kviteseid - Kvitsund, utan ein gang og sykkelveg? Er dykk verkelig nøgde med berre vegutviding mellom Straand...

read more
Blog